Verloskundigenpraktijk Langedijk E.O.
022 631 22 96 (ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur)
info@verloskundigelangedijk.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie Langedijk E.O.
022 631 22 96
info@echoscopielangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
zamów
tel. 06 417 064 58
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@polozna.nl

Urlop macierzyński

Jednym z rodzajów ubezpieczeń pracowniczych w Holandii jest ubezpieczenie na wypadek urlopu macierzyńskiego Wet Arbeid en Zorg (WAZO). W przypadku macierzyństwa osoba odprowadzająca składki na tę formę ubezpieczenia, ma prawo do zasiłku na ciąże i poród (WAZO-uitkering)

Urlop macierzyński  - zasiłek ze względu na ciążę i poród
(zwangerschaps- en bevallingsuitkering)
W Holandii każdej ciężarnej kobiecie przysługuje minimalnie 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, który rozpoczyna się 4 lub 6 tygodnie przed wyznaczona datą porodu, oraz trwa 10 lub12 tygodnie po porodzie. Ciężarna kobieta zawiadamia swojego pracodawcę o dacie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, w czasie, który uzna za odpowiedni (maksimum 6 tygodni przed planowaną datą porodu, minimum 4 tygodnie).Położna wydaje zaświadczenie ze jesteś w ciąży z data spodziewanego się porodu (zwangerschapsverklaring). Długość zasiłku po porodzie nie może być krótsza niż 10 tygodni. W przypadku, kiedy poród odbył się znacznie wcześniej przed planowaną datą, zasiłek rozpoczyna się od dnia porodu przez kolejne 16 tygodni. Dla przykładu: poród nastąpił niespodziewanie 6 tygodni przed planowaną datą. Od tego czasu kobiecie przysługuje 16 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku stanowi 100% miesięcznego wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę, w przypadku kobiet pozostających w stosunku pracy z pracodawcą.

W przypadku kobiet otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, bądź kobiet bez prawa do zasiłku, instytucją wypłacającą zasiłek macierzyński jest Agencja Opieki Społecznej (Uitvoeringinstiuut Werknemers Verzekeringen-UWV). Kobieta ubiegająca się o prawo do zasiłku musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od położnej o ciąży. Zaświadczenie takie otrzymasz od położnej w czasie kontroli. Pracodawca jest zobowiązany najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu powiadomić UWVo dacie rozpoczęcia zasiłku macierzyńskiego.

Kobiety bezrobotne zaświadczenie takie dostarczają do UWV osobiście.

Jeśli kobieta zachorowała w czasie ciąży, ma ona prawo do zasiłku chorobowego (ziektewet-uitkering) od pierwszego dnia choroby. Zasiłek zostaje wypłacany do momentu wyleczenia. Jeśli kobieta cierpi na chorobę, która została wywołana ciążą czy porodem, podlega szczególnym regulacjom, dotyczącym zasiłku chorobowego. Jeśli natomiast choroba nie została wywołana ciążą czy porodem, obowiązują te same reguły, które dotyczą osób otrzymujących zasiłek chorobowy.

Należy podkreślić, iż każdej kobiecie, legalnie przebywającej w Holandii, należy się prawo do zasiłku macierzyńskiego, lecz w zależności od osobistej sytuacji zainteresowanej, kwota zasiłku oraz instytucja go wypłacająca sa różne. W błędzie są osoby, które myślą, że prawo do zasiłku, mają tylko obywatele posiadający obywatelstwo holenderskie. Nieprawdą jest także, że należy posiadać pracę, aby móc ubiegać się o prawo do WAZO-uitkering. Także kobiety, które w przeszłości pracowały a obecnie pozostają bezrobotne, powinny skontaktować się z siedzibą UWV, gdzie każdy wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego zostaje rozpatrzony ze względu indywidualną sytuację wnioskodawcy.
 

Własny biznes a zasiłek macierzyński
Począwszy od 4 czerwca 2009, zmieniły się także zasady regulujące przyznawanieWAZO-uitkering kobietom posiadającym własną działalność gospordarczą (jednoosobowa działalność bez personelu), popularnie nazywane ZPP (Zelfstindige Zonder Personeel). Według nowego prawa nazywanego "Zasady dotyczące ciężarnych-niezależnych" (Zelfstandig en Zwangerregeling- ZEZ), każda kobieta, która pracowała przez minimum 1 rok przed porodem we własnym przedsiębiorstwie, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego na okres 16 tygodni, którego wysokość zostanie wyliczona na podstawie jej dochodów za ostatni rok. Wysokość zasiłku nie może jednak przekraczać obowiązującej stawki minimum wynagrodzenia (1.317 euro brutto miesięcznie).

Zasiłek dla ojców
W przypadku mężczyzn istnieje także możliwość otrzymania zasiłku dla ojców (vadersverlof), który wynosi 2 dni po porodzie.

Zasiłek rodzinny
W Holandii państwo dokłada się do kosztów wychowania dzieci od 0 do 18 roku życia w formie zasiłku rodzinnego (kinderbijslag).Jeśli dziecko urodzi się w Holandii musisz w ciągu 3 dni roboczych zarejestrować narodziny dziecka w urzędzie miasta gdzie się dziecko urodziło. Urząd miasta powiadamia  Socjalny Bank Ubezpieczeniowy (Sociale Verzekeringsbank =SVB) i w ciągu 2 do 4 tygodni dostaniesz formularz o przyznanie zasiłku rodzinnego.

Nawet jeśli mieszkasz w Holandii, niezależnie czy pracujesz czy nie i masz dzieci poniżej 18 roku życia masz prawo otrzymania zasiłku rodzinnego. Musisz sama złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego, patrz www.svb.nl

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał ,jak kwartał się skończył:

  • Pierwszy kwartał   5 kwiecień
  • Drugi kwartał:      5 lipiec
  • Trzeci kwartał:     5 październik
  • Czwarty kwartał:  5 styczeń

Wysokość zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka. Od 0 do 6 roku życia dziecka dostajesz co kwartał około 195 euro.