Verloskundigenpraktijk Langedijk E.O.
022 631 22 96 (ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur)
info@verloskundigelangedijk.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie Langedijk E.O.
022 631 22 96
info@echoscopielangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
zamów
tel. 06 417 064 58
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@polozna.nl

Szczepienie ochronne dziecka

Rząd zachęca, aby wszystkie dzieci w Holandii brały udział w państwowym programie szczepień. W ramach tego programu dzieci szczepione są przeciwko m.in.: błonicy, krztuścowi, tężcowi, chorobie Heinego-Medina, wirusowemu zapaleniu opon mózgowych, pneumokokom, śwince, odrze, różyczce i meningokokom grupy C. Dzieci z grup ryzyka otrzymują również szczepionkę przeciwko WZW typu B.

Większość chorób zakaźnych trudno się leczy i mogą one mieć poważne konsekwencje dla zdrowia Twojego dziecka. Kilka tygodni (4-6) po narodzinach dziecka otrzymujesz do domu automatycznie wygenerowany pakiet informacyjny. Znajdują się w nim karty wzywające na szczepienia, świadectwa szczepień oraz broszura poświęcona państwowemu programowi szczepień. Udział w tym programie nie jest obowiązkowy, ale korzysta z niego większość dzieci (ponad 95%).  Szczepionki są refundowane przez rząd.

W celu uzyskania dalszych informacji można kontaktować się z biurem konsultacyjnym, lokalną placówką medyczną (GGD) lub odwiedzić stronę www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Państwowy Program Szczepień podzielony jest na 4 fazy. W każdej fazie dzieci otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w programie. Ważne jest, aby przejść cały program do końca.

Przy każdym szczepieniu rodzice przedkładają kartę szczepień w miejscu, gdzie wykonuje się szczepienia. Najczęściej jest to biuro konsultacyjne, GGD [Gminna Służba Zdrowia] lub Centrum dla Dzieci i Rodziny. Instancje te odsyłają kartę z powrotem do RIVM. RIVM rejestruje tam wszystkie szczepienia. Szczepienia są też zarejestrowane na karcie szczepień.

Dzieci są szczepione w wieku:

  • Faza 1: dzieci od 0 do 14 miesięcy.
  • Faza 2: kiedy dzieci mają 4 lata.
  • Faza 3: kiedy dzieci mają 9 lat.
  • Faza 4: w roku, kiedy dziewczynki skończą 13 lat.

Szczepienia w wieku od 0 do 4 lat są wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki w biurze konsultacyjnym. W wieku od 4 do 9 lat dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są szczepione przez regionalne GGD lub Centrum Dzieci i Rodziny.

Podczas pierwszej wizyty w biurze konsultacyjnym lekarz zada rodzicom pytanie, czy mają zastrzeżenia w związku ze szczepieniami. Następnie lekarz biura konsultacyjnego ocenia, czy dziecko może zostać zaszczepione. Powody niezastosowania się do schematu szczepień mogą być różnorakie: poważna choroba lub zażywanie określonych lekarstw. Jeśli masz wątpliwości w związku ze zdrowiem swojego dziecka, oczywiście możesz zgłosić je u lekarza lub pielęgniarki. Za każdym następnym razem pielęgniarka może ocenić możliwość szczepienia. Badanie fizyczne nie jest najczęściej konieczne.

Wszystkie wykonane szczepienia są rejestrowane w krajowej bazie danych. Dzięki temu można prześledzić, w jakim stopniu szczepienia chronią w Holandii przed chorobami, objętymi Państwowym Programem Szczepień.

Schemat szczepień
vaccinatieschema-pl

Objaśnienia do schematu szczepień
Dzieci, których matka jest zarażona wirusem hepatitis B (nosicielka), otrzymają w ciągu 48 godzin od narodzin szczepionkę na hepatitis B. Ponadto, zaraz po urodzeniu otrzymają immunoglobulinę (gotowe przeciwciała).

Odstąpienie od schematu
Państwowy Program Szczepień przewidział określone szczepionki dla dzieci w określonym wieku. Schemat szczepień i wykorzystywane w tym celu szczepionki gwarantują najlepszą ochronę dla dziecka. Państwo wyznacza granice wiekowe, w którym oferowane są szczepiena. Indywidualne odstąpienie od schematu jest możliwe wyłącznie w przypadku zaistnienia uzasadnionego, najczęściej medycznego powodu. Lekarz biura konsultacyjnego może w wyjątkowych przypadkach ocenić, czy dziecko może zostać zaszczepione poza ustalonymi granicami wiekowymi. Życzysz sobie jednak czegoś innego? Omów to ze swoim lekarzem rodzinnym. Większość lekarzy rodzinnych podpisuje się pod tym programem i odradza zastosowanie innych szczepionek lub innego schematu szczepień.