Verloskundigenpraktijk Langedijk E.O.
022 631 22 96 (ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur)
info@verloskundigelangedijk.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie Langedijk E.O.
022 631 22 96
info@echoscopielangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
zamów
tel. 06 417 064 58
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@polozna.nl

Pomoc poporodowa

Opieka poporodowa.
Ważne jest, abyś była dobrze przygotowana do porodu. Odpowiednie przygotowanie możesz zdobyć podczas kursu w ramach szkoły rodzenia, a także czytając o porodzie lub rozmawiając o nim z położną, lekarzem rodzinnym lub ginekologiem. Z wyprzedzeniem pomyśl o swoich życzeniach i oczekiwaniach związanych z porodem i omów je. Pomyśl przy tym, czego oczekujesz od osób nadzorujących poród i jak masz zamiar poradzić sobie z bólem podczas porodu.

Opieka poporodowa oferuje wsparcie pod względem opieki nad matką i dzieckiem, zalecenia, wskazówki i objaśnienia, dba o dobrą higienę i kilka podstawowych zajęć domowych. Opiekunka poporodowa stwierdza bieg wydarzeń w okresie pologu, aby w ten sposób móc poinformować położną o jego przebiegu . Jeśli poród przebiega prawidłowo, opieka poporodowa trwa 49 godzin przez 8 dni.Jest to pakiet podstawowy. W zależności od indywidualnej sytuacji ilość godzin może zostać dodana lub odjęta.Minimalna ilość opieki poporodowej wynosi 24 godziny w ciągu pierwszych 8 dni połogu ( 3 godziny dziennie).

Opieka poporodowa jest obowiązkowa !
Zazwyczaj należy zgłosić się przed 16 tygodniem ciąży do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego i podać, która organizacja będzie udzielać pomocy poporodowej. W innym przypadku możesz zadzwonić od razu do wybranej przez ciebie organizacji
Finanse
Opieka poporodowa została ujęta w podstawowym pakiecie ubezpieczenia zdrowotnego i zostanie wyrównana przez ubezpieczyciela. Każda organizacja oferująca opiekę poporodową jest zobowiązana do stosowania własnego wkładu, którego zakres jest każdego roku ponownie ustalany przez Ministra Zdrowia,własny wkład wynosi około € 4,00 (2012) za godzinę. Jeśl masz uzupełniające ubezpieczenie, wówczas zostanie zwrócona część własnego wkładu. Prosimy zasięgnąć pod tym względem informacji u ubezpieczyciela. Koszty zostaną bezpośrednio rozliczone z ubezpieczycielem, za wyjątkiem wkładu własnego. Przesłana będzie wtedy faktura.