Verloskundigenpraktijk Langedijk E.O.
022 631 22 96 (ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur)
info@verloskundigelangedijk.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie Langedijk E.O.
022 631 22 96
info@echoscopielangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
zamów
tel. 06 417 064 58
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@polozna.nl

Rola opiekunki poporodowej

Opis opieki poporodowej
Zadaniem opiekunki poporodowej jest opieka i pomoc położnicy oraz dziecku podczas porodu i następującego po nim okresie pielęgnacyjnym w domu. Opiekuje się również innymi członkami rodziny i pomaga w gospodarstwie domowym. Udziela informacji dot. opieki zdrowotnej oraz porad. Opiekunka poporodowa wykonuje swoje obowiązki zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku jakości opracowanym na podstawie protokołów naszej organizacji.

Opis sytuacji:
Opiekunka poporodowa wykonuje czynności w domu klienta i może asystować podczas porodu w domu. To położna jest odpowiedzialna za poród. Nieodzownie powinna mieć dostęp do samochodu. Jest dostępna w ciągu dnia, wieczorem, w nocy i w czasie weekendów.

Opis obowiązków w skrócie

 • Obowiązki w zakresie pielęgnacji
 • Obowiązki w zakresie pomocy i opieki
 • Obowiązki w zakresie gospodarstwa domowego
 • Inne obowiązki

Obowiązki w zakresie pielęgnacji:

 • Wykonuje czynności przygotowawcze i pomaga w organizacji porodu w domu.
 • Opracowuje w porozumieniu z klientem plan dot. pielęgnacji na podstawie obowiązujących standardów.
 • Kontroluje stan zdrowia położnicy i dziecka (temperatura, puls, pielęgnacja ran itp.).
 • Wykrywa i zgłasza nieprawidłowości oraz organizuje w tym związku pomoc.
 • Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne położnicy oraz dziecka.
 • Może wykonywać czynności zlecone przez lekarza po porodzie szpitalnym.
 • Wykonuje (w razie potrzeby) czynności pielęgnacyjne innych członków rodziny, w szczególności pozostałych dzieci.
 • Pomaga podczas organizacji wizyty z okazji narodzin dziecka (kraambezoek).
 • Działa (w razie potrzeby) w porozumieniu z innymi dostawcami usług opieki zdrowotnej.

Obowiązki w zakresie pomocy i opieki:

 • Udziela informacji i wskazówek w zakresie pielęgnacji położnicy i dziecka.
 • Pomaga w integracji dziecka w życiu rodzinnym.
 • Udziela informacji/ omawia z klientem tematy w szerszym, coraz bardziej skomplikowanym kontekście społecznym, takie jak współpraca z instytucjami GGD, JGZ, większe zaangażowanie klienta, inne formy ustrojów małżeńskich itp.

  Obowiązki w zakresie gospodarstwa domowego:

 • Wykonuje niektóre prace w gospodarstwie domowym klienta, takie jak dbanie o dom, odzież i żywność zgodnie z protokołem „higiena pracy".
 • Udziela informacji i wskazówek w jaki sposób należy zgodnie z zasadami higieny wykonywać prace w gospodarstwie domowym.
 • Prace w gospodarstwie domowym wykonuje zgodnie z zasadami dostarczania usług przez placówkę opieki okołoporodowej.

Inne obowiązki:

 • Podlega zasadom wyznaczonym w ramach planu świadczenia usług opieki zdrowotnej naszej placówki.
 • Wykonuje prace administracyjne wynikające z dostarczania usług w ramach opieki zdrowotnej.
 • Uczestniczy w zebraniach organizowanych przez placówkę.
 • Utrzymuje kontakt z innymi placówkami opieki zdrowotnej.
 • Może uczestniczyć w pracach grup roboczych w obrębie placówki.
 • Nadzoruje stażystów i dokonuje oceny przygotowywanych przez nich raportów.