Verloskundigenpraktijk Langedijk E.O.
022 631 22 96 (ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur)
info@verloskundigelangedijk.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie Langedijk E.O.
022 631 22 96
info@echoscopielangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
zamów
tel. 06 417 064 58
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@polozna.nl

Ubezpieczenie

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe i każda osoba tutaj mieszkająca jest zobligowana do posiadania takiego ubezpieczenia. 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje koszty opieki medycznej. Jeśli pracują Państwo w Holandii i odprowadzają tutaj podatek, są Państwo objęci holenderskim ustawodawstwem w sprawie ubezpieczeń społecznych. To oznacza, że są Państwo prawnie zobowiązani wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne to holenderskie ubezpieczenie od kosztów leczenia, które spełnia wymogi ujęte w Ustawie w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych. Posiadają Państwo już ubezpieczenie zdrowotne w kraju pochodzenia? I tak muszą Państwo wykupić w Holandii ubezpieczenie zdrowotne. W czasie, w którym pracują Państwo w Holandii, muszą Państwo posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.

Co należy zrobić, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne?
Ważnym warunkiem aby się ubezpieczyć jest zameldowanie w urzędzie miasta. Ubezpieczenie zdrowotne należy wykupić samodzielnie u ubezpieczyciela. Możliwe, że Państwa pracodawca wykupił zbiorowe ubezpieczenie zdrowotne na korzystnych warunkach dla swoich pracowników. W takim przypadku można skorzystać ze zbiorowej oferty. Proszę zapytać Państwa pracodawcę o taką możliwość. W przypadku podstawowego pakietu ubezpieczenia żaden ubezpieczyciel nie może odmówić podpisania umowy z ubezpieczonym. Państwa stan zdrowia lub wiek nie mają w tym wypadku znaczenia. Opieka gwarantowana w ramach pakietu podstawowego jest identyczna dla wszystkich ubezpieczycieli. Wysokość składki może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzieci do lat 18 są zwolnione ze składki. Jeśli pracują Państwo w Holandii, członkowie Państwa rodziny (partner i dzieci), którzy mieszkają w jednym z krajów-sygnatariuszy Traktatu1 , mają w swoim kraju zamieszkania prawo do opieki zdrowotnej na koszt holenderskiego ubezpieczyciela. Dlatego też muszą Państwo opłacić składkę za członków rodziny powyżej 18 roku życia. Aby korzystać z opieki medycznej na koszt Holandii, Państwa członkowie rodziny muszą zostać zgłoszeni do programu. Proszę zwrócić się do ubezpieczyciela o wydanie formularza zgłoszeniowego.

Uwaga: Aby dokonać rejestracji, ubezpieczyciel będzie potrzebował numeru BSN lub numeru sofi. Numer BSN lub numer sofi zazwyczaj otrzymują Państwo od pracodawcy. Nie otrzymali Państwo numerów BSN lub sofi od pracodawcy? Proszę samodzielnie wystąpić o wydanie numeru w Urzędzie Podatkowym. Proszę się umówić na wizytę dzwoniąc pod numer infolinii podatkowej: 0800 0543. Jeśli pracują Państwo w Holandii przez okres dłuższy niż cztery miesiące, należy się zameldować w gminie, w której Państwo mieszkają. W tym przypadku numer BSN wyda Państwu gmina. Od momentu zameldowania lub rozpoczęcia pracy musicie sie w ciągu 4 miesięcy ubezpieczyć. 

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne = basispakket
Pakiet podstawowy daje między innymi prawo do bezpłatnego leczenia u lekarza rodzinnego i u lekarzy specjalistów, opieki położnej w czasie ciąży, porodu i połogu, do opieki szpitalnej, leków, opieki stomatologicznej do 22. roku życia, specjalistycznego leczenia stomatologicznego oraz do leczenia protetycznego. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Co miesiąc płacą Państwo ubezpieczycielowi składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto opłacają Państwo co miesiąc składkę za ewentualnie zgłoszonych członków rodziny.

Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego
Nie każdy posiada takie same dochody. Aby umożliwić wszystkim opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzono dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego. Dofinansowanie polega na opłaceniu części kosztów składki. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zależy od wysokości dochodów. Jeśli Państwa dochody wynoszą mniej niż określona suma, mają Państwo prawo do dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego. Im niższe dochody, tym wyższe dofinansowanie. Otrzymaną kwotę można przeznaczyć na opłacenie części składki ubezpieczeniowej. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Urzędzie podatkowym, w wydziale ds. dofinansowania. Osoby mieszkające samotnie i zarabiające w 2008 roku mniej niż 29 069 euro (w 2009: 32 502 euro rocznie) mają prawo do dofinansowania wynoszącego maksymalnie 46 euro miesięcznie (w 2009 roku: 57,66 euro miesięcznie). Osoby zamężne/żonate lub mieszkające z partnerem, których dochód wraz z partnerem w 2008 roku wynosił mniej niż 47 520 euro (w 2009 roku: 47 880 euro rocznie) mają prawo do dofinansowania wynoszącego maksymalnie 122 euro miesięcznie (w 2009 roku: 121,75 euro miesięcznie). 

System 'Eigen risico' (ryzyko własne)
W przypadku ubezpieczonych powyżej 18 roku życia obowiązuje limit kosztów leczenia 'na własne ryzyko' wynoszący 155 euro rocznie . To oznacza, że pierwsze 155 euro kosztów leczenia muszą Państwo opłacić we własnym zakresie. Limit 'eigen risico' (ryzyka własnego) jest ustalany oddzielnie dla każdego ubezpieczonego. Obowiązkowy limit „eigen risico" nie obowiązuje w przypadku wizyt u lekarza rodzinnego, opieki położniczej i poporodowej oraz opieki stomatologicznej dla młodzieży do 22. roku życia. Zasada „eigen risico" nie obowiązuje dzieci do 18 roku życia. Ubezpieczony może skorzystać z dobrowolnego limitu ryzyka własnego Ubezpieczyciele oferują różne rozwiązania w tym zakresie. Ustalenie indywidualnego limitu ryzyka własnego nie jest obowiązkowe. Korzyścią takiego rozwiązania jest niższa składka ubezpieczeniowa. Wadą jest fakt, że muszą Państwo sami opłacić część kosztów leczenia. 

Co się stanie, jeśli zbyt późno wykupią Państwo ubezpieczenie?
Jeśli wykupią Państwo ubezpieczenie po wyznaczonym terminie otrzymają Państwo karę i będą Państwo musieli sami zapłacić za wszystkie koszty leczenie. Zasada ta obowiązuje także w przypadku nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny mieszkających w krajach-sygnatariuszach traktatu. Osoby, które się nie ubezpieczą będą musiały zapłacić całą sumę od daty kiedy powinny się ubezpieczyć plus karę w wysokości 30% tej sumy. 

Co się stanie w przypadku zwolnienia z pracy?
Jeśli zostaną Państwo zwolnieni lub sami zwolnią się z pracy i nie mieszkają Państwo w Holandii, nie są Państwo objęci holenderskimi przepisami w sprawie ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku powinni Państwo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie dodatkowe aanvullend
W tym przypadku mogą Państwo skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wykupienie ubezpieczenia dodatkowego nie jest obowiązkowe. Wysokość opłat różni się od ubezpieczalni i od zawartości pakietu. Najczęściej w ubezpieczeniu dodatkowym znajduje się opieka dentystyczna, która nie jest wliczona w ubezpieczaniu podstawowym (jest częścią ubezpieczenia podstawowego dla osób poniżej 22 roku życia) oraz jeśli chcą państwo rodzic w szpitalu a nie w domu część kosztow pokrywa ubezpieczenie. To co należy do ubezpieczenia dodatkowego zależy tylko i wyłącznie od ubezpieczyciela, gdyż to właśnie on ustala zawartość tego pakietu. 

Więcej informacji
Informacje na temat ubezpieczycieli i oferowanych ubezpieczeń (w języku niderlandzkim) znajdą Państwo na stronie www.kiesbeter.nl
TIP dla kobiet ciężarnych:

  • obowiązkowo ubezpiecz się przynajmniej podstawowe.
  • jeśli wybierasz poród w szpitalu bez wskazan medycznych i jesteś podstawowo ubezpieczona ponosisz sama koszt za szpital w wysokości około 509 euro, z ubezpieczeniem dodatkowym ponosisz koszt około 300 euro tylko za korzystanie z porodówki. Jeśli masz top pakiet wszystkie koszty sa pokryte przez ubezpieczenie. Jeśli jest wskazanie medyczne aby poród odbył się w szpitalu nie ponosisz żadnych kosztow wszystko pokrywa ubezpieczenie.
  • pakiet porodowy (kraampakket) jest obowiązkowy do porodu w domu oraz po porodzie. Jeśli jesteś ubezpieczona podstawowo nie otrzymasz go od ubezpieczenia musisz sama go kupić koszt około 30 euro.
  • narodziny dziecka musza państwo zgłosić do swojej ubezpieczalni w ciągu 1 miesiąca. Dziecko jest wtedy za darmo ubezpieczone i otrzyma indywidualny numer rejestracyjny/ubezpieczeniowy.

Rodzaje pakietow ubezpieczenia zdrowotnego:
Ubezpieczenie podstawowe
podstawowe + dodatkowe
+ 1 gwiazdka
+ 2 gwiazdki
+ 3 gwiazdki

Im więcej gwiazdek tym szerszy pakiet ubezpieczenia i wyższe koszty składek miesięcznych Czytaj dobrze polisę i wybierz ten pakiet ubezpieczenia, który dla ciebie jest najprzydatniejszy.